2019

​16.12.2019 aamupäivä ja iltapäiväkoulutus
Aamupäivällä konsernitilinpäätös klo 09 – 12 ja iltapäivällä kassavirta-/ rahoituslaskelmat klo 13 – 16.
Kouluttajana Leena Rekola-Nieminen. Koulutuksiin ilmoittaudutaan erikseen ja niissä erilliset osallistumismaksut.

16.01.2020 Koulutus tilinpäätöksen liitetietovaatimuksista, kouluttajana Kaarina Pyydönniemi. Aamupäivän koulutus. Ilmoittautuminen ja lisätietoa.

10.12.2019 Tulolähdejako ja uusi OYL, kouluttajana Tuula Ossa.

Kolmen koulutuskerran palkkahallintokokonaisuus, kouluttajana Satu Makkonen Turun ammatti-instituutista. - 07.11 Palkanmaksu säännölliseltä työajalta ja ylityön korvaaminen - 21.11 Vuosiloman kertyminen ja lomapalkan laskeminen- 28.11. Poissaolot ja muut erityistilanteet palkanlaskennassa Aamupäivän koulutuksia. Koulutuksen hinta yhteensä 120 €, yksittäispäiviä ei myydä.

24.10.2019 Sakko ry vuosikokous klo 18 Seurahuoneella.

04.10.2019 picnic-risteily, aiheena alv, kouluttajana Tuula Ossa.

28.05.2019 Leena Rekola-Nieminen kouluttaa: kirjanpitäjän vastuu, KILAn ohjeet, uusi OYL ja todellisten edunsaajien ilmoittaminen.